IŞ ORUNLARY & TENDERLER

www.atavatan-turkmenistan.com

www.newashgabat.com

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň […] dowamy... »
Paýtagtymyzda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi
29-njy noýabrda paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan […] dowamy... »
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.Işewür […] dowamy... »
Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde YHG-nyň 15-nji sammiti geçirildi we Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy kabul edildi
Düýn paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti geçirildi. […] dowamy... »

www.iirmfa.edu.tm

Bitaraplyk-parahatçylygyň we ösüşiň gözbaşy

2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen bilelikde gurnamagyn... dowamy... » Sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlanan maslahat

2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekill... dowamy... » “TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO: diýardan ýaýran ýollar” atly maslahat

2021-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň “Altyn nesil” medeniýet merkezinde ekologiýa ugurlary boýunça ÝUNESKO-nyň kafedrasynyň açylmagyna bagyşlanan wideoaragatnaşyk arkaly “TÜRKMENISTAN – ÝUNESKO: diýardan ýaýran ýollar” atly maslahat geçirildi. Bu wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslaha... dowamy... »

Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Täze habarlar

Loading RSS Feed