2021-02-25 |
-1 C
Aşkabat
AŞGABAT

Günüň arhiwi 15-01-2021

IŇ TÄZE HABARLAR

«Tom we Jerry» filmi ekranlarda

Geçen asyryň birinji ýarymynda ilkinji ekrana çykan gününden bäri özleriniň gyzykly başdan geçirmeleri bilen köpleriň söýgüsini gazanan multfilm gahrymanlary Tom pişik we Jerri syçanjygyň...

Iň meşhur smartfonlaryň sanawy düzüldi

“Omdia” analitik kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan gelnen netijelere görä, 2020-nji ýylyň ahyrynda iň köp satylan smartfonlar “Apple” kompaniýasynyň “iPhone” modelleri boldy. “Apple” kompaniýasynyň önümleri dünýäde iň...

Elektrik awtobuslaryň synaglaryna başlar

Iňlis elektrik awtoulag öndürijisi “Arrival” Angliýanyň iň uly transport üpjün edijilerinden biri bolan “First Bus” bilen bilelikde güýzde elektrik awtobuslaryň synaglaryna başlajakdygyny habar berdi. Synaglarda...

“Word”-da teksti öňünden kesgitlemek goldawy

Teksti öňünden kesgitlemek eýýäm mart aýynda hemmeler üçin elýeter bolar. «runews24.ru» habar bermegine görä, bu tehnologiýa sözleri çalt we takyk kesgitlemek arkaly has netijeli...

GECF : ”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

Tebigy gaz ýakyn geljekde dünýäde iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar. Bu barada Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň( GECF) her ýyl neşir edilýän...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ