www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Eýranyň Medeniýet günleri we ýöriteleşdirilen sergisi geçiriler
...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Türkmen-german forumy geçirilýär
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkeziniň mejlisler zalynda teleköpri arkaly geçirilýän X ...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Türkmenistanda Halkara ýaşlar oýunlaryny guramak teklip edildi
...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Teatrlaryň hepdelik repertuarlary (27-29-njy ýanwar)
TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ AKADEMIKI DRAMA TEATRY 28-nji ýanwar 19:00 – “Ömür daragty” ...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlady
Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher ...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Aşgabat-Daşkent: söwda öýleri açylar
Mary welaýatynda iş saparynda bolan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini ...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Türkmenistanda daşary ýurtly uniwersitetleriň şahamçalary açylar
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň Mary welaýatynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde ...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Şu gün – Watan goragçylarynyň güni
Hormatly Watan goragçylary! Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ata ...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
Messi “PSŽ” toparynda galar
Katardaky dünýä çempionatynda çempion bolan Lionel Messi Fransiýanyň “PSŽ” toparynda galar. “Diario sport” neşiriniň habaryna ...
www.atavatan-turkmenistan.com

27-01-2023
«Türkmenistan» awiakompaniýasy: ýerli we halkara howa gatnawlaryň täze rejesi
...