2021-01-27 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT

STARTUP

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gymmat markalary belli boldy

«Brand Finans» guramasy tarapyndan geçirilen «Dünýäniň iň gymmat 500 markasy» gözleginde, «Apple» şu ýyl takmynan 263,4 milliard dollar bilen dünýädäki iň gymmat marka hökmünde...

Ýewropanyň iň baý klublary mälim edildi

«DFML» her ýylda Ýewropanyň iň baý klublaryny mälim edýär. Bu ýyl bu sanawyň başynda «Barselona» ýer almagy başardy. Ýewropanyň iň baý kluby 715 million...

5 sany täze «Nokia» modelleri tanyşdyrylar

«Nokia» markaly smartfon öndürijisi bolan «HMD Global» kompaniýasy ýakynda 5 sany täze «Nokia» modelini hödürlär. Bir wagtlar telefon önümçiliginde uly meşhurlyga eýe bolan «Nokia»...

4-nji gezek «Ýylyň 4×4» baýragyna mynasyp boldy

Angliýanyň meşhur neşirleriniň biri bolan «4x4 Magazine» halkara žurnaly «Ýylyň 4x4» baýragyny 25 ýyl bäri yglan edip gelýär. Bu ýyl bu baýraga «Fiat Panda...

«LG» akylly telefon bazaryndan aýrylar

Smartfon bazarynda oňat netije gazanan Günorta Koreýanyň «LG» kompaniýasy akylly telefon bazaryndan aýrylyp biler. Soňky ýyllarda kompaniýa smartfon ulgamynda oňat netijeleri görkezip bilmedi. «LG»...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ