2021-01-27 |
8 C
Aşkabat
AŞGABAT
Baş sahypa DURMUŞ MEDENIÝET

MEDENIÝET

Şugundur mürepbesi

Gerekli önümler: 1 kg şugundur 3 käse şeker Azrak möçberde suw Taýýarlanyş usuly: Şugundur mürepbesini taýýarlamak üçin ilki bilen şugundury gaýnatmaly. Soňra şugundurlary kiçiräk...

«Glýasseniň» öý şertlerinde taýýarlanyş usuly

Gerekli önümler: 250 gr doňdurma 3 nahar çemçesi şeker 1 nahar çemçesi üwelen kofe 1 litr (bişirilen) süýt Gyrgyçdan geçirilen şokolad Taýýarlanyş...

Haly hakynda aýtgylar

Ýüwrük eli darakly, çeper eli çermelgi. Göle düşdüm – ýola düşdüm. Işlemän öwser, dokaman garyşlar. Eden işi önmez – salan nagşy bitmez. Dokmaçy bar, dokmaçy...

Forbes: 2020-nji ýylyň iň köp girdeji gazanan meşhurlary

«Forbes» ýyldyzlary tarapyndan 2020-nji ýylda 6 milliard dollardan gowrak girdeji gazanyldy, bu bolsa geçen ýyldakydan 200 million dollar azaldy. Pandemiýanyň täsiri...

Ekler

Gerekli önümler: Hamyry üçin: 4 ýumurtga 1 – 1.5 bulgur un 100 gr mesge 0.25 çaý çemçesi duz Kremi üçin: 5 st süýt ...

«People» žurnaly «ýylyň şahsyýetini» saýlady

«People» žurnalynyň baş redaktory Dan Wakeford 2020-nji «ýylyň şahsyýeti» atly sanawy yglan etdi. Bu sanawa žurnal tarapyndan dört sany şahsyýet mynasyp...

Limonly pirog

Gerekli önümler: 4 sany ýumurtga 250 gr şeker 100 gr mesge 125 gr un 3 sany limon 250 ml süýt Taýýarlanylyşy: Ilki bilen...

250 ýyllygyna bagyşlanan konsert

Düýn Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda meşhur kompozitor Lýudwig Wan Bethoweniň doglan gününiň 250 ýyllygyna bagyşlanyp, «Kamera» ansamblynyň guramagynda aýdym...

Polýak kökesi

Gerekli önümler: 110 gr mesge ýagy 15 gr wanilin şekeri Mürepbe 150-200gr un 100 gr hoz ýa-da maňyz 50 gr şeker ...

«Grammy» taryhynda iň köp dalaşgär görkezilen zenan

ABŞ-ly pop ýyldyz Beýons 2021 «Grammy» baýraklary üçin 9 kategoriýada dalaşgär görkezilip, «Grammy» taryhynda iň köp dalaşgär zenan aktrisa bolup, rekord...

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gymmat markalary belli boldy

«Brand Finans» guramasy tarapyndan geçirilen «Dünýäniň iň gymmat 500 markasy» gözleginde, «Apple» şu ýyl takmynan 263,4 milliard dollar bilen dünýädäki iň gymmat marka hökmünde...

Ýewropanyň iň baý klublary mälim edildi

«DFML» her ýylda Ýewropanyň iň baý klublaryny mälim edýär. Bu ýyl bu sanawyň başynda «Barselona» ýer almagy başardy. Ýewropanyň iň baý kluby 715 million...

5 sany täze «Nokia» modelleri tanyşdyrylar

«Nokia» markaly smartfon öndürijisi bolan «HMD Global» kompaniýasy ýakynda 5 sany täze «Nokia» modelini hödürlär. Bir wagtlar telefon önümçiliginde uly meşhurlyga eýe bolan «Nokia»...

4-nji gezek «Ýylyň 4×4» baýragyna mynasyp boldy

Angliýanyň meşhur neşirleriniň biri bolan «4x4 Magazine» halkara žurnaly «Ýylyň 4x4» baýragyny 25 ýyl bäri yglan edip gelýär. Bu ýyl bu baýraga «Fiat Panda...

«LG» akylly telefon bazaryndan aýrylar

Smartfon bazarynda oňat netije gazanan Günorta Koreýanyň «LG» kompaniýasy akylly telefon bazaryndan aýrylyp biler. Soňky ýyllarda kompaniýa smartfon ulgamynda oňat netijeleri görkezip bilmedi. «LG»...

IŇ KÖP OKALAN HABARLAR

OKAP GÖRÜŇ