Home HABARLAR

HABARLAR

“Instagram”-dan ýene bir täzelik

Sosial media platformasy “Instagram” mazmuny (story) paýlaşmakda üýtgeşmeler girizýär. Uzyn hekaýalar synagdan geçirilýär. “Instagram” 30 sekuntdan köp wideony hekaýa üçin bir bölek...

BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanyň COVID19 garşy taýýarlygyny güýçlendirýärler

Aşgabat, 20-nji oktýabr 2021-nji ýyl: Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanyň COVID19 garşy taýýarlygyny güýçlendirýärler

Aşgabat, 20-nji oktýabr 2021-nji ýyl: Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanyň COVID19 garşy taýýarlygyny güýçlendirýärler

Aşgabat, 20-nji oktýabr 2021-nji ýyl: Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanyň COVID19 garşy taýýarlygyny güýçlendirýärler

Aşgabat, 20-nji oktýabr 2021-nji ýyl: Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanyň COVID19 garşy taýýarlygyny güýçlendirýärler

Aşgabat, 20-nji oktýabr 2021-nji ýyl: Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanyň COVID19 garşy taýýarlygyny güýçlendirýärler

Aşgabat, 20-nji oktýabr 2021-nji ýyl: Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

BMGÖM we hyzmatdaşlar Türkmenistanyň COVID19 garşy taýýarlygyny güýçlendirýärler

Aşgabat, 20-nji oktýabr 2021-nji ýyl: Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMGÖM) Bütindünýä Banky (WB) we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

Watan – mukaddeslikdir

Arkadygymyzyň eziz Watanymyz, beýik halkymyz hakdaky pikirleri Watanymyzyň taryhynyň özüniň mizemez gymmatlykdygyny subut edýär. Watanymyzyň taryhyny, nesillerde watançylyk duýgusyny kämilleşdirmek we...

21-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet...