Meri Şelliniň ilkinji neşiri “Frankenstein”, 1,17 million dollara auksiona çykaryp, çap edilen eseri üçin täze dünýä rekordyna girdi. 1818-nji ýylda çap edileninden bäri, asyl görnüşlerini saklaýan “Frankenstein” üç tomdan ybarat nusgasy “Christie’s” auksion öýi tarapyndan 200000-den 300000 dollara çenli satylar diýlip çaklanylýar. Ýöne neşiriň has ýokary bahadan hem satylmagy mümkin.

Bu mukdar “Fine Books” žurnaly tarapyndan, bir aýalyň çap eden eseri bilen iň ýokary baha boýunça täze dünýä rekordydygy habar berildi.

Dünýädäki ilkinji TikTok fakulteti Ukrainada açyldy

 

[ajax_load_more id="7660182157" css_classes="myclass" loading_style="infinite classic" container_type="div" offset="2" post_type="post" category="habarlar "]