Gök önümler we miweler minerallara we witaminlere örän baýdyr. Şeýle-de, A witamini, E, C, B2 witaminlary, kalsiý, kaliý, demir,magniý, antioksidant häsiýetli beýleki birleşmeler bolan fol turşusyna, beta-karotine baýdyr.

Gök önümleriň we miweleriň esasy wezipeleri:
* Adamyň ösmegine kömek edýär.
* Öýjükleriň täzelenmegini we dokumalary bejermegi üpjün edýär.
* Deri we göz saglygy üçin möhüm elementler bar.
* Dişleriň we diş etleriniň saglygyny berkidýär.
* Kesellere garşy goranmakda garşylygy emele getirmekde täsirli.

Continue reading Gök önümleriň we miweleriň esasy wezipeleri at InAshgabat.