Hormatly okyjylar! Biz siziň üçin ýörite taýýarlanylýan zehin soraglaryny yzgiderli saýtymyza ýerleşdirmegi meýilleşdirdik. Her aýda iki gezek şunuň ýaly zehin soragyny size ýetirmegi maksat edinýäris. Geliň, zehin soragyna dogry jogap tapmagy başaralyň, zehinimizi artdyralyň.

Beýleki zehin soraglary bilen aşakdaky sary hata basyp tanşyp bilersiňiz

Hany, oýlan, pikirlen

Hany, oýlan, pikirlen

Hany oýlan pikirlen 

Zehin soragy

Hany, oýlan, pikirlen

Hany, oýlan, pikirlen

Hany, oýlan, pikirlen

Hany, oýlan, pikirlen

Hany, oýlan, pikirlen