Sungat we durmuş söhbetdeşligi

 

Abraýly menzilleri nazarlamak, saýlan käriň eýesi bolmak, türkmen medeniýetini, sungatyny beýige götermekde mynasyp goşandyňy goşmak ynsany bagtly edýär. Sungat dünýäsi lezzetli bolup, ol wagtyňy şadyýan geçirmeklige mümkinçilik berýär. Köpçülik bilen işleşmek, köpçüligiň söýgüsini gazanmak ýaly ýakymly duýgular ynsanyň döredijiligini has-da ösdürýär. Türkmeniň toý dabaralarynda, konsertlerde, teleradioýaýlymlarda alypbaryjy bolup, diňleýjini «yzyna tirkäp» bilýän sungat işgärleri, halypalar, ýaş zehinler her bir toý-dabaralaryň bezegi bolup durýar.

dowamy Hoşgeldi Garabaýew: Ynamly ädimde maksada tarap at TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY.

[ajax_load_more id="7660182157" css_classes="myclass" loading_style="infinite classic" container_type="div" offset="2" post_type="post" category="habarlar "]