Künjüni güýzlük bugdaý, güýzlük  arpa  ekinleri  ýygnalandan soñ ekmek bolýar. Şol ekinlerden soñ hökmany ýagdaýda tagt suwuny tutmaly. Ýer taba ...
dowamyny okamak üçin https://www.atavatan-turkmenistan.com/?p=145366