“Ingenuity” atly dikuçarynyň Mars planetasynda ilkinji synag uçuşyny 11-nji aprelde amala aşyrar. Bu barada NIAT “Howar” habar gullugy Amerikanyň “NASA” ...
dowamyny okamak üçin https://www.atavatan-turkmenistan.com/?p=145354