Oraza aýy ýetip geldi. Şu ýylyň 13-nji aprelinde Oraza aýy başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň  alan maglumatlaryna ...
dowamyny okamak üçin https://www.atavatan-turkmenistan.com/?p=145136