Her bir gülüň ysynyň deň bolmaýşy ýaly, pasyllaryň hem özüne mahsus bolan gözelligi bar. Şeýle ajaýyplyklar her bir ynsany haýrana goýýar. Daşymyzy gurşap alan bu reňbe-reň ajaýyplyklary görmän geçmeklik mümkin däl! Geliň, güýz pasylynyň ajaýyp gözellikleri esasynda surata düşürilen şekilleri bilelikde synlalyň.

Awtor Aýşirin Alyýewa,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.