Koronawirus epidemiýasy sebäpli 2021-nji ýyla yza süýşürilen «Tokio 2020»-iň yza süýşürilmeginiň Ýaponiýa döwleti üçin 200 milliard ýen (1,9 milliard dollar) ýitgi çekýändigi mälim edildi. «Roýter» tarapyndan düzülen habara görä, guramaçylar 13 milliard dollar çykdajy býudjeti bolan «Tokio 2020»-iň gijikdirmegiň ýitgisi 1,9 milliard diýip çaklaýarlar. Ýapon gazetindäki habarlara görä, bu çykdajy entek koronawirus çärelerini öz içine almaýar. Gijikdirmegiň bahasy işgärlere tölegleri we biletleri yzyna gaýtarmak üçin täze ulgamlary ornaşdyrmagy öz içine alýar. Koronawirus çäreleri üçin çykdajylar entek hasaplanylmady.