«Ninu» atly tehnologiýa kompaniýasy, ulanyjylara öz adatdan daşary atyrlaryny döretmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt bilen işleýän atyr döretdi. Birnäçe yslary öz içine alýan bu pürküji enjam, smartfonlarda gurnalan programma bilen ulanyjylaryň keýpine görä birnäçe hoşboý ys berip biler. Üç dürli hoşboý ysly patronlary öz içine alýan enjam dürli mukdarda hoşboý ys belliklerini paýlaýar we ulanyjynyň isleglerine görä ýörite atyr ulanmaga mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, enjamy smartfonlarda “Pierre” atly programma dolandyryp biler.

Şeýlelik bilen, ulanyjylar günüň dowamynda dürli zerurlyklara we keýplere görä dürli atyrlaryň arasynda geçip bilerler. Şeýle hem kompaniýa enjamyň gurluşygynda gaýtadan işlenen aýnadan ýasalan çüýşeleri ulanandygyny düşündirdi. Parfýumeriýanyň düzüm bölekleriniň adam we tebigy saglyk üçin doly laýykdygyny bellemek bilen bir hatarda ftalat, sulfat we paraben ýaly zyýanly maddalaryň ýokdugy mälim edildi.