Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da S.Türk­men­ba­şy we A.Ny­ýa­zow şa­ýol­la­ry­nyň çat­ry­gyn­da Aş­ga­bat şä­he­ri­ne de­giş­li gul­luk­la­ryň tä­ze bi­na­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak boýunça

HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK

yg­lan ed­ýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2020-nji ýylyň 23-nji dekabryna çenli kabul edilýär.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 44-46-36; 44-46-64; 44-47-56.